Aantal vakantiedagen?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op een bepaald aantal vakantiedagen per jaar. U kunt deze vakantiedagen ook in uren opnemen en tijdens het opnemen van vakantiedagen wordt uw salaris gewoon doorbetaald. Op welk aantal vakantiedagen heb je eigenlijk recht als werknemer in Nederland?

Recht op aantal vakantiedagen

Het wettelijke aantal vakantie-uren per jaar is 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Soms krijgt u meer dan het minimum aantal vakantie-uren dat u met de hierboven genoemde formule kunt berekenen. Deze extra vakantie-uren heten bovenwettelijke vakantie-uren en kunnen o.a. terug te vinden zijn in uw cao.

Voorbeeld aantal vakantiedagen

Werk je gemiddeld 20 uur per week? Dan heb je recht op een aantal vakantie-uren gelijk aan 20 x 4 = 80, wat dus 80/8 uur neerkomt op tien hele vakantiedagen per jaar in dit geval. Een full-time medewerker heeft normaal dus ongeveer 20 vakantiedagen per jaar.