Overheid vakantietoeslag

De overheid in Nederland bepaalt de belangrijkste regels omtrent vakantietoeslag, soms ook wel vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd al gebruikt de overheid zelf de term vakantietoeslag. In dit artikel zullen we je meer informatie geven over de belangrijkste regels van vakantietoeslag opgesteld door de overheid.

Overheid vakantietoeslag

Iedere werknemer in Nederland heeft een natuurlijk recht op vakantiedagen. Naast vakantiedagen is er echter ook het recht op vakantietoeslag. Elk jaar krijg je als werkende 4 keer het aantal uren per week aan vakantie-uren waarbij uw werkgever het loon doorbetaald. Tevens heb je recht op vakantietoeslag wat neerkomt op minimaal 8% van je bruto jaarsalaris. Het is dus minimaal 8% maar reken niet op veel meer aangezien er eigenlijk nooit boven het minimum vakantietoeslag wordt betaald. Deze regels zijn samengesteld door de overheid en zijn wettelijk verplicht om na te worden geleefd door werkgevers.

Uitzonderingen vakantietoeslag

Bovenstaande is de algemene regel voor vakantietoeslag opgesteld en opgeschreven door de overheid, maar er zijn vele praktische toepassingen die handig zijn om te weten. Wat gebeurt er als je van baan veranderd, wat gebeurt er met de vakantietoeslag als je op zwangerschapsverlof bent en wat gebeurt er als je ziek bent en niet kunt werken en dus minder uren per week werkt? En verdien je vakantiegeld bij overuren?

-> Kort gezegd wordt de 8% vakantietoeslag berekend over het verdiende loon. Andere verdiensten en betalingen worden daarbij niet meegerekend. Dus overwerk en winstuitkering worden volgens opgestelde regels van de overheid omtrent vakantietoeslag niet meegenomen in de berekening van de vakantietoeslag. Ook andere uitkeringen die er zijn worden niet meegenomen. Ook hierop kan er een uitzondering te vinden zijn in de individuele CAO waar je onder valt als werknemer. Hierin kan staan dat bijvoorbeeld overwerk wel wordt meegerekend.

Uitbetaling vakantietoeslag
Uitbetaling vakantietoeslag wordt 1 keer per jaar gedaan. Lees meer info over vakantietoeslag uitbetaling en de regels omtrent de uitbetaling van vakantiegeld opgesteld door de overheid