Vakantietoeslag 2015

Vakantietoeslag is een jaarlijks terugkomende verplichte betaling waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Meestal vindt de betaling van vakantietoeslag door uw werkgever plaats in de maand mei vlak voor de vakantie. Er is altijd een piek te zien in het aantal vakantieboekingen op het moment dat vakantietoeslag wordt uitbetaald door de werkgever. De helft van de Nederlanders besteedt de vakantietoeslag niet aan de vakantie en zeker in moeilijke financiƫle tijden daalt het aantal werknemers dat de vakantietoeslag besteed aan de vakantie. Wat is de verwachtte vakantietoeslag voor 2015, wanneer wordt vakantiegeld 2015 uitbetaald en zijn er veranderingen in het vakantietoeslag ten opzichte van 2014 te vinden?

Vakantietoeslag in 2015

Ook voor de vakantietoeslag in 2015 is het percentage van 8 procent van het bruto salaris vastgesteld. Dit percentage is gelijk aan 2014 en is al enkele jaren gelijk. Dit percentage is overigens een minimum, werkgevers mogen een hoger percentage uitbetalen aan vakantietoeslagen, al betaalt het gros van de werkgevers precies 8 procent vakantietoeslag en dit zal ook in 2015 waarschijnlijk het geval zijn. Wat ook gelijk blijft is dat je betaald krijgt naar rato, als je de helft van het jaar werkt krijg je over het helft van het jaar vakantietoeslag uitbetaald. Dit is een logische regel maar toch vergeten veel werknemers deze nog wel eens (en af en toe een werkgever) waardoor er verschillen kunnen ontstaan in het daadwerkelijk uitgekeerde vakantiegeld en de verwachtte vakantietoeslag. Wanneer wordt in 2015 de vakantietoeslag uitbetaald?

Uitbetaling vakantietoeslag 2015

De vakantietoeslag 2015 wordt betaald in de maand mei zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest. De precieze datum is altijd afhankelijk van de werkgever en een precieze datum kan dus niet worden genoemd. Wel kan de verwachtte datum van vakantietoeslag 2015 worden genoemd voor personen in de AOW,Wajong, WW en WAO op basis van de uitbetalingsdata uit 2014.

-AOW vakantietoeslag 2015: rond 23 mei 2015
-Wajong vakantietoeslag 2015: rond 23 mei 2015
-WW vakantietoeslag 2015: rond 16 mei 2015
-WAO vakantietoeslag 2015: rond 23 mei 2015
-Bijstand vakantietoeslag 2015: rond juni, afhankelijk van gemeente.

Let op, bovenstaande gegevens over de vakantiegeld uitbetalingsdatums zijn schattingen.

Vakantietoeslag tips

De uiterste datum van het ontvangen van de vakantietoeslag 2015 zal weer op 30 juni zijn. Omdat je met een late uitbetaling een nadeel hebt met het boeken van de vakantie, namelijk een kortere periode om je keuze te maken en volle vakantieresorts wordt de vakantietoeslag vaak in mei al betaald en soms zelfs in april al. Op het moment dat de vakantietoeslag 2015 te laat wordt betaald (dus na 30 juni) zal de werknemer een verhoging mogen vragen van het vakantiegeld tot maximaal 50 procent extra bovenop de 8%. De meeste werknemers zullen vaak een lager percentage accepteren omdat je toch rekening dient te houden met het feit dat je een baas niet tegen de schenen moet schoppen.

Het is ook voor de vakantietoeslag 2015 niet verplicht om de vakantietoeslag aan vakantie uit te geven. De verwachting is dat in 2015 steeds meer consumenten hun vakantiegeld gebruiken voor een vakantie in eigen land of als (extra) spaarpot/financiƫle buffer. Grote verschillen tussen de vakantietoeslag 2015 en 2014 zijn er niet.