Vakantietoeslag berekenen

Vakantietoeslag berekenen

Bereken nu simpel uw vakantietoeslag met de vakantietoeslag calculator!!!

Het is leuk om te weten hoeveel vakantietoeslag u zult ontvangen, maar ook de berekening ervan is handig om een keer gelezen en gezien te hebben. Uw vakantietoeslag berekenen is eigenlijk vrij simpel. U krijgt 8 % van uw brutoloon als vakantietoeslag uitgekeerd. U krijgt dit meestal rond de maanden mei en juni, net voor de vakantie dus. Het is de bedoeling is dat het vakantiegeld wordt uitgegeven aan een vakantie al is dat zoals u ook wel weet zeker niet verplicht.

U ontvangt dus 8 % van uw brutoloon maar daar moet wel belasting over betaald worden. U betaalt de belasting over vakantietoeslag per belastingschijf, dit zijn de gewone belasting schijven van 33,42 of 52 procent. U levert dus 52 procent in als u 52 procent BTW betaald. Uw vakantietoeslag berekenen kunt u nu heel eenvoudig doen met de calculator hiernaast. Let op, het is een goede indicatie maar niet altijd juist, er zijn mogelijk uitzonderingen welke voor uw vakantietoeslag gelden die niet in deze calculator zijn verwerkt.

Uw vakantietoeslag berekenen

We leggen u hier graag uit hoe u uw vakantietoeslag kunt berekenen zonder calculator. Zo begrijpt u beter waar de vakantietoeslag uit is opgebouwd. Op dit moment moet u uw vakantietoeslag op de volgende manier berekenen. Stap 1 is weten wat u bruto verdiend per maand. Stel dat dit 1000 euro is. Dan krijgt u dus 8 % vakantietoeslag wat neerkomt op 80 euro per maand. U kunt dit vermenigvuldigen met 12 dan krijgt u dus 960 euro vakantiegeld per jaar. Echter betaalt u hier zoals gezegd ook belasting over. Met dit salaris betaalt u 33 % belasting. U moet dus uw vakantietoeslag vermenigvuldigen met de overige 67 % wat u overhoudt (100-33=67 %). In dit geval houdt u dus 642 euro vakantietoeslag over. Dit is een laag bedrag want meestal verdiend u wel meer dan 1000 euro per maand als u fulltime werkt, de vakantietoeslag valt dan natuurlijk ook hoger uit.

Leuk om te weten over vakantietoeslag

U kunt maximaal drie keer het minimumloon aan vakantietoeslag krijgen. Dit betekent dat uw vakantietoeslag bij € 56.500 bruto salaris per jaar de maximale waarde heeft bereikt. Dit is tevens de grens van de hoogste belastingschijf. Dus als u bijvoorbeeld iets meer dan dit bedrag zou verdienen dan is dat nadelig omdat u dan 10 % meer belasting, namelijk 52 in plaats van 42 procent, moet betalen over uw vakantietoeslag dan als u een schijf lager zit. Bij de schijf tot 56.500 euro betaalt u 42 % belasting en is uw vakantietoeslag zo hoog mogelijk.

Uitzonderingen vakantiegeld uitbetalen

Ook over de uitbetaling van uw vakantietoeslag bestaan er uitzonderingen. Hier zullen we niet verder op in gaan omdat dit te ingewikkeld wordt. Waar we nog wel op zullen ingaan is wat er gebeurd als u van werkgever veranderd. Ook dit weer best simpel en logisch, u krijgt dan naar rato uw vakantietoeslag uitbetaald. Dit betekend dus dat als u vier maanden heeft gewerkt u dus over vier maanden vakantietoeslag uitbetaald krijgt. Van uw nieuwe werkgever krijgt u de andere acht maanden mits u daar natuurlijk acht maanden werkt. Want als u bijvoorbeeld twee maanden ziek zou worden wat gebeurd er dan? Ook dan wordt er naar rato uitbetaald, u krijgt dan over de overige zes maanden uitbetaald waar u recht op heeft, maar dus niet acht maanden.

Hopelijk heeft u uw vakantietoeslag kunnen berekenen, begrijpt u ook hoe deze wordt berekend en weet u nu waar u recht op heeft als u van werkgever veranderd of een periode van afwezigheid heeft gekend.

Geef een reactie