Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Vakantiegeld wordt meestal in de maanden mei en juni uitbetaald. Het vakantiegeld wordt tezamen met het salaris betaald. Het is overigens mogelijk dat u te laat wordt betaald. Is dit schriftelijk door zowel werkgever als werknemer goedgekeurd dan is er geen probleem. Er is wel een probleem als dit niet is gebeurd en de werkgever gewoon te laat is. Niet getreurd u kunt dan volgens de wet een verhoging van maximaal 50 % van uw vakantiegeld vragen.

Mei en Juni
Vakantiegeld wordt meestal berekend over de maanden 1 juni tot en met 1 juni het volgende jaar. Het aantal gewerkte maanden bepaald de hoogte van uw vakantiegeld samen met uw brutoloon en het percentage (meestal 8 %) dat is afgesproken in de CAO van de branche waarin u werkt.

Eerder opvragen vakantiegeld
U kunt uw vakantiegeld ook eerder laten uitbetalen als uw werkgever hiermee instemt. U kunt dan uw vakantiegeld gebruiken om uw vakantie met meer vroegboekkorting af te sluiten. Dit kan natuurlijk handig zijn, echter moet de werkgever wel extra werk leveren dus zij stemmen hier niet altijd mee in. Ons advies over vakantietoeslag voor zowel de werknemer als de werkgever is om altijd volgens de wet te handelen en daarnaast ook een goede communicatie naar elkaar toe te hebben en ook een structuur aan te houden zodat werkgever en werknemers weten waar ze aan toe zijn.